Jesus is die wynstok, ons die lote
“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.” (Joh 15:5)
Jesus is die herder, ons die kudde
“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My.” (Joh 10:14)
Jesus is die bruidegom, ons die bruid
“Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.” (Open 19:7)
Jesus is die hoekklip, ons lewende stene
Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ’n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. (1 Pet 2:4-5)
Jesus is die hoof, ons die liggaam
Uit Christus (die hoof) groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. (Kol 2:19)
Previous slide
Next slide

Welkom by die Gereformeerde
Kerk Kaapstad se webtuiste

Ons lewe dra vrug wat mense aan God herinner, omdat ons soos lote is wat in Jesus, die wynstok, ingeënt is.

Soos skape hulle herder volg en by hulle herder veiligheid vind, so volg ons Jesus. Ons verwag ‘n toekoms saam met God soos ‘n bruid wat na haar troudag met haar bruidegom uitsien.

Ons is ‘n plek waar mense God vind, want ons is soos lewende stene wat op die fondament, Jesus, gebou is. En Jesus is ons hoof en ons sy liggaam. Nie dat ons dit alles al bereik het nie, maar ons strek ons uit na die volheid van Christus wat alles in almal vervul.

Skakel_01

Ons Kerk

Skakel_02

Ons Leiers

Skakel_03

Uitsendings

Skakel_04

Vind Ons